Crna Gora

Šimun-Paniklova: Informatizacija zdravstvenog sistema punom primjenom donosi benefite pacijentima, zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka

/Objavio / 0