Svjetski dan reumatoidnog artritisa

0
1108

artritisUdruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, u saradnji sa kompanijom Glosarij CD Podgorica, organizovalo je 11. oktobra obilježavanje Svjetskog dana reumatoidnog artritisa. Kao i sedam godina unazad, Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti je ovaj događaj proslavilo zajedno sa Udruženjem reumatologa Crne Gore.

– Cilj obilježavanja Svjetskog dana ar­tritisa je skretanje pažnje javnosti na reumatske i mišićno-koštane bolesti, podizanje društvene svijesti radi boljeg razumijevanja i prihvatanja oboljelih, kao i promovisanje njihovih prava i zakonskih mjera koje će poboljšati njihov položaj i potpunu uključenost u društvo, objasnila je Senka Stijepović, predsjednica Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti.

Ove godine moto Svjetskog dana artritisa je ZDRAVIJI ŽIVOT DANAS, BOLJA STAROST SJUTRA, kojim se želi naglasiti značaj promjene stila života, po pitanjima zdrave ishrane, održavanja normalne tjelesne težine, redovnih fizičkih aktivnosti i svake druge promjene koja može uticati na poboljšanje kvaliteta života oboljelih od reumatskih i mišićno-koštanih bolesti.

Prof. dr Jadranka Morović Vergles, načelnica interne klinike u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, govorila je o iskustvu Hrvatske u posljednjih 10 godina u liječenju kostiju i zglobova. Ona je dala kratak pregled ciljeva koje su postigli, ali i ciljeva koje žele ostvariti u narednom periodu.

O novinama u terapiji reumatoidnog artritisa govorile su dr Svetlana Aligrudić, spec.reumatolog, i prof. dr Jadranka Morović Vergles. Istaknuto je da svaki bolesnik želi da ostane funkcijski sposoban i da ima određeni kvalitet života, te da će i jedno i drugo zadovoljiti biološki ljekovi. Iako se ovi ljekovi povezuju sa većim cijenama, oni, kada se primijene, smanjuju direktne i indirektne troškove. Tu se, prije svega, misli na troškove hospitalizacije bolesnika, liječenja u banjama, ali i smanjenju bolovanja. Biološki ljekovi doprinose stišavanju bolesti, zaustavl­janju strukturnih oštećenja kostiju i sprječavanju nastanka invalid­nosti. – Poražavajući podatak govori da svaki drugi bolesnik u svijetu, kojem je reumatoidni artritis dijagnosticiran tokom radno-aktivne dobi, prestaće sa radom nakon 10 godina. Upravo biološki ljekovi podržavaju radnu sposobnost i omogućavaju radno mjesto mladim ljudima oboljelim od reumatoidnog artritisa, rekla je dr Morović Vergles.

Prof.dr Morović Vergles osvrnula se i na podatke iz Evrope. – Nakon 20 godina trajanja bolesti čak 80% oboljelih od reumatoidnog artritisa postaje invalidno. Bolesnici sa reumatoidnim artritisom imaju tri puta veće direktne medicinske troškove, dva puta češće hospital­izacije i 10 puta više izostanaka sa posla.

Zaključeno je da su rana dijagnoza reumatoidnog artritisa i adekvatno liječenje preduslov boljeg ishoda.

Dr Nataša Miketić, spec. reumatolog, skrenula je pažnju na broj internista reumatologa u Crnoj Gori. – Nas je definitivno malo, svega tri na nivou Crne Gore. Mi samo u reumatološkoj ambulanti pregledamo godišnje 12 do 15 hiljada pacijenata. Tu je, takođe, i osteodeziometrijski kabinet gdje mi pregledamo, kontrolišemo i liječimo pacijente oboljele od osteoporoze i osteopenije. Za godinu dana imaćemo još jednu koleginicu, a nadamo se da ćemo za pet godina imati makar još dvoje internista reumatologa. Sve ovo upućuje da treba raditi na edukaciji mladih i budućih ljekara – istakla je dr Miketić.