U Podgorici osnovana NVO „ Ljekari“

0
591

8080U času kada stupam među članove ljekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog ko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije ljekarskog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Kako se verzija Hipokratove zakletve mijenjala tokom istorije a njena suština uvijek ostajala ista, tako bi i uloga ljekara u svakom društvenom uredjenju bez obzira na različitost, trebala ostati nepromjenjena.

Već dugi niz godina stekao se utisak da su načela oca medicine u našem društvu potisnita u drugi plan, a nekako sa tim i sama ljekarska prosfesija. Već odavno ljekar nije onaj čovjek koji predstavlja primjer dostojanstva, poštenja, humanosti, ugleda … Šta se desilo sa ovom humanom profesijom? Ko je kriv za njenu devalvaciju? Koliko su ljekari sami doprinijeli tome ? Gdje smo i kuda idemo?

Na sva ova pitanja, kao i na niz drugih pokušaće svojim djelovanjem da odgovori NVO „Ljekari“, koja je osnovana u cilju da nađe put do povratka „izgubljene profesije“. Svojim djelovanjem želi da okupi ljekare, stomatologe, farmaceute i sve ljude dobre volje koji su spremni da nađu put ka povratku dostojanstvu, humanosti, povrataku profesiji.

Osnovana u Podgorici, ima za zadatak da dijeluje kako na lokalnom, regionalnom, tako i međunarodnom nivou. Svoju misiju i ciljeve kao i djelatnost, definisala je u članovima svog statuta:

Član 8 “Ljekari” su NVO koji radi na promociji zdravstvene zaštite svih građana, kontinuiranoj edukaciji ljekara, farmaceuta, stomatologa, veterinara i ljekara alternativne medicine, koji imaju dozvolu za rad. “Ljekari” su profesionalno udruženje koje za cilj ima zaštitu profesija koje predstavljaju kao i njihovu promociju u javnosti.

Član 9 U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih članom 8 ovog statuta, “Ljekari” obavljati sljedeće djelatnosti: a) praćenje rada institucija koje se bave zdravstvom, b) praćenje i unapređivanje profesije, c) zagovaranje za donošenje, unapređenje i primjenu zakonskih i podzakonskih propisa, d) organizovanje i sprovođenje edukativnih i informativnih kampanja, radionica, seminara i tribina, e) organizovanje okruglih stolova, konferencija za novinare, susreta i priredbi, f) obavljanje izdavačke i medijske djelatnosti, u skladu sa posebnim propisima, g) istraživanje javnog mnjenja, h) razvijanje finansijskih i informaciono-komunikacionih rješenja, u skladu sa ostalim aktivnostima, i) kreiranje, uređivanje i održavanje veb portala, j) saradnja sa organizacijama u zemlji i inostranstvu, k) učestvovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima. Rad organizacije odvija se kroz projekte i programe koje “Ljekari” sprovode uz neposrednu pomoć svojih članova i članica.

Kako je organizacija u svom začetku, te kako joj predstoji mnoštvo izazova, ovim putem je željela da upozna kolege sa svojim postojanjem i djelovanjem. Svoju zahvalnost duguje redakciji časopisa koji joj je omogućio da na ovaj način započne svoj javni rad. U nadi da će nas uskoro imati taman onoliko koliko je dovoljno da djelujemo „kao braća“, težak zadatak koji smo zadali sebi i neće biti tako težak.

Dr Maida Burdžović, spec. psihijatar