U susret 12. maju – Međunarodnom danu sestrinstva

0
81

Medicinske sestre nezamjenjiva okosnica svakog zdravstvenog sistema

Međunarodni  dan sestrinstva, 12. maj, koji se obilježava pod slogan: Sestre, glas koji vodi, investirajte u sestrinstvo i poštujte prava na obezbjeđenje globalnog zdravlja i ove godine prati pandemija izazvana virusom COVID-19.

Pandemija COVID-19 promijenila je svijet, od načina na koji živimo, družimo se, radimo, komuniciramo, do načina na koji pružamo njegu i brinemo o onima kojima je njega potrebna.

U uslovima vanrednih epidemiološkihi zdravstvenih okolnosti,  značajno je povećana vidljivost medicinskih sestara, koje su uvijek bile u sjenci i čiji posao se podrazumijevao, ali ne i adekvatno vrjednovao. Danas, kao nikada prije, kako stručna tako i laička javnost shvatila je veoma važnu ulogu medicinskih sestara u tretmanu bolesnika. U vremenu borbe sa koronavirusom još jednom se pokazalo da su upravo medicinske sestre nezamjenjive u procesu pružanja zdravstvene zaštite i okosnica svakog dravstvenog sistema.

Medicinske sestre su bile i ostale na prvoj liniji borbe protiv pandemije, ali i svakog drugog zdravstvenog izazova, uporedo radeći na svojoj edukaciji, usavršavanju, istraživanju, a sve u cilju unaprjeđenja prevencije, liječenja i zdravstvene njege. One nesebično i posvećeno, sa saosjećanjem i empatijom, ali i odličnim profesionalnim vještinama, brinu o svakom pacijentu, bez obzira na ozbiljnost njegovog stanja i rizik da i same ugroze svoje zdravlje i život.

Svi, pa i medicinske sestre, naučili smo mnogo iz ove pandemije i dugujemo onim medicinskim sestrama koje nisu sa nama, kao i društvu u cjelini, da nadogradimo lekcije koje smo naučili. Moramo uticati na naš zdravstveni i naše društvo tako da rade na rješavanju izazova koji utiču na bezbjednos zdravstvenih timova a samim tim i bezbjednost pacijenata.

– Oduvijek smo znali da naš posao, kao medicinskih sestara, sa sobom nosi određeni rizik. Sada je razlika u tome što to i drugi znaju. Osjećam se nagrađenom izražavanjem solidarnosti od strane svih; drago mi je saznanje da ljudi prepoznaju našu ulogu – sada zaista vide nas i naš rad – je  na početku pandemije izjavila 24-godišnja italijanska medicinska sestra, koja je privukla pažnju svijeta kada je opisala dan u životu medicinske sestre koja brine o pacijentima sa COVID-19.

Doprinosi medicinskih sestara i babica tokom pandemije bili su spasonosni i sistemski. Kroz svoju inovativnost, snalažljivost, omogućili su našim sistemima da fleksibilno reaguju. U takvim otežnim i rizičnim epidemiološkim uslovima, dobrobit medicinskih sestara i babica i njihovo fizičko i mentalno zdravlje su značajno  pogođeni, čime je ugrožena i sigurnost i i bezbjednost zdravstvenih sistema. Zbog svega navedenog, medicinske sestre i babice u Evropskoj regiji SZO prekidaju radni angažman, bilo zbog odlaska u penziju (zdravstvena radna snaga u regionu brzo stari) ili, što je još više zabrinjavajuće, zbog umora i izgaranja.

Medicinske sestre i babice čine polovinu profesionalne radne snage zdravstva u svijetu, komuniciraju sa ljudima od rođenja do smrti u svim vrstama okruženja i  upravo one uspostavljaju 90% kontakata između pacijenta i zdravstvenih radnika. One mogu pružiti sigurne, visoko kvalitetne, efikasne zdravstvene usluge, posebno za ranjive, ugrožene i teško dostupne grupe.

Omogućavanje i podrška medicinskim sestrama  i babicama da rade do svog punog potencijala je od suštinskog značaja za ispunjavanje trenutnih i budućih zdravstvenih potreba stanovništva.

Globalni strateški pravci za sestrinstvo i babinjstvo 2021-2025 predstavljaju prakse zasnovane na dokazima i međusobno povezane političke prioritete koji mogu pomoći zemljama da osiguraju da medicinske sestre i babice optimalno doprinesu postizanju univerzalne zdravstvene pokrivenosti zdravlja stanovništva.

Sada je od vitalnog značaja da udruženja medicinskih sestara i sve medicinske sestre postaknu vlade na odgovornost kako bi osigurale implementaciju globalne strategije sestrinstva i babinjstva SZO, kako bi se razvili snažni i otporni zdravstveni sistemi, sposobni da odgovore na brojne, svakodnevne zahtjeve za pružanjem zdravstvene zaštite.

Zato vlade treba da imaju više senzibilteta i da ulažu u medicinske sestre, odnosno moraju raditi u partnerstvu sa medicinskim sestrama u svim segmentima zdravstvene politike, kako pouke ove strašne pandemije ne bi bile uzaludne. 

Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore