Visok krvni pritisak – Hipertenzija

0
1548

Krvni pritisak je sila koja potiskuje krv prema zidovima krvnih sudova i omogućava joj da cirkuliše kroz organizam. Sasvim je normalno da se tokom dana mijenja njegov nivo, te da on ima različite vrijednosti u pojedinim periodima. Međutim, ono što je nepoželjno jeste hronično izmijenjen nivo krvnog pritiska. S obzirom na to da li se hronična oscilacija krvi odnosi prema višim ili nižim nivoima od uobičajenog (120/80 mmHg), razlikuju se hipotenzivna i hipertenzivna stanja. Hipertenzija (učestalo ili hronično visok krvni pritisak) predstavlja vodeći uzrok nastanka srčanih bolesti ili moždanog udara. Danas je ovo stanje postalo tako frekventno da postoje procjene da čak svaka treća odrasla osoba pati od hipertenzije. Posvećujući temu ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja ovoj temi, predstavnici najuticajnijih svjetskih zdravstvenih vlasti odlučili su da još jednom potenciraju značaj borbe protiv ove veoma prisutne pojave. Evo niza činjenica o hipertenziji.

pritisakHIPERTENZIJA JE BOLEST ODRASLIH OSOBA

ZABLUDA: Svako, uključujući i djecu, ima sklonost ka razvoju hipertenzije. Iako postoji nekoliko tipičnih faktora koji uslovljavaju povećanje rizika, kao što su: starost, pol, rasna i etnička pripadnost, hipertenzija može biti i urođena pojava. Ono što svi treba da imaju na umu jeste smanjenje uticaja riziko faktora: zdrava ishrana, održavanje optimalne tjelesne težine.

Normalan krvni pritisak:

Sistolni: manje od 120 mmHg, Dijastolni: manje od 80 mmHg.

Prehipertenzija:

Sistolni: 120-139 mmHg, Dijastolni: 80-89 mmHg.

Visok krvni pritisak (hipertenzija):

Sistolni: 140 mmHg ili više, Dijastolni: 90 mmHg ili više.

VISOK KRVNI PRITISAK OBIČNO NEMA ZNAKE UPOZORENJA ILI SIMPTOME

ISTINA: Onoliko koliko je važno voditi računa o prevenciji poremećaja zdravlja, toliko je važno i podvrgavati se redovnim ljekarskim pregledima. Nije slučajno što ljekar u okviru rutinskog pregleda odrasle osobe vrši provjeru nivoa krvnog pritiska manometrom. Poremećen nivo krvnog pritiska kod osobe ne daje posebne simptome, oni se javljaju tek u okviru prisustva radikalizovanih manifestacija kada primjena ljekova može biti ograničena. Upravo iz tog razloga važno je na vrijeme utvrditi prisustvo hipertenzije i koristiti odgovarajući terapiju.

KONZUMACIJA DUVANSKIH I ALKOHOLNIH PROIZVODA UTIČE NA POJAVU HIPERTENZIJE

ISTINA: Pušenje i alkoholizam, naravno, nijesu jedini štetni vidovi ponašanja, ali se smatraju vodećim na listi faktora zaslužnih za oštećenje zdravlja. Upotreba bilo kakvih opijata ili dugotrajni boravak u hemijski zagađenoj sredini, uslovljavaju, sasvim sigurno, razvoj bolesti. Mehanizam uticaja ovakvih načina ponašanja na krvotok nije potrebno posebno obrazlagati. Poremećaj nivoa krvnog pritiska nije, nažalost, jedini poremećaj koji nastaje kao neizbježna posljedica.

Visok krvni pritisak uzrokuje godišnju smrtnost koja broji više od od devet miliona smrtnih slučajeva širom svijeta.

Prema aktuelnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, globalna epidemija upotrebe duvana ubija skoro 6 miliona ljudi svake godine, od čega je više od 600.000 onih koji su nepušači. Ukoliko ne budu sprovedene adekvatne mjere suzbijanja ove pojave, epidemija će do 2030. godišnje ubijati i po više od 8 miliona osoba u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da se čak više od 80% ovih smrtnih slučajeva može spriječiti. Zbog prekomjerne upotrebe alkohola u svijetu godišnje umre 2,5 miliona osoba.

GOJAZNOST JE FAKTOR RIZIKA ZA TRAJNO POVEĆANJE NIVOA KRVNOG PRITISKA

ISTINA: U okolnostima kada je učestalost gojaznosti drastično porasla, ne treba previše objašnjavati zašto se uporno upozorava na opasnost od ove pojave. Nezdrava prehrana, prije svega brzom hranom, uslovila je da visokpritisakod 1980. do 2008. godine, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gojaznost bude udvostručena u odnosu na sve ranije periode. Ovaj alarmantni podatak ilustrovan je činjenicom da se danas oko 12% svjetske populacije suočava sa problemom gojaznosti, što čini oko pola milijarde osoba. Žene imaju veću sklonost ka ovoj vrsti poremećaja funkcionisanja organizma.

VISOK KRVNI PRITISAK MOŽE BITI UZROČNIK SLJEPILA

ISTINA: Pored dobro poznatih činjenica da hipertenzija predstavlja faktor rizika koji je registrovan kod oko polovine slučajeva pojave srčane bolesti i moždanih insulta, ovaj poremećaj može biti razlog nastanka veoma raznovrsnih poremećaja funkcionisanja organizma. Visok krvni pritisak može prouzrokovati disfunkcionalnost bubrega, sljepilo, ozbiljna oštećenja krvnih sudova itd. Rano otkrivanje i kontrola visokog krvnog pritiska predstavljaju glavni način da se spriječe ovako ozbiljne pojave.