Zajedno možemo pobijediti bolest

0
643

42-odnos osoblja8 miliona smrtnih slučajeva godišnje širom svijeta uzrokovano je različitim vrstama kancera. Šta to jednu ćeliju podstakne da iz svoje harmonične životne kolotečine upadne u neobuzdani životni ciklus i postane maligna, uveliko je i danas nepoznanica. Da li smo u trci sa vremenom koju nam svakod­nevno nameće život u savremenom industrijalizovanom društvu, počeli gubiti bitku za zdravlje? Pitanja se mogu nizati u nedogled. Ono što je poznato, to su surovi podaci koji nas svake godine suočavaju sa realnošću visokog broja oboljelih i umrlih od različitih tipova kancera.

• U regionu Centralne i Istočne Evrope broj godišnje novodijagnostifikovanih pacijenata oboljelih od različitih vrsta kancera iznosi 983.400.

• Utvrđeno je da je rizik za obolijevanje od kancera prije 75-e godine dvostruko veći kod muškaraca (27%), nego kod žena (18%).

• Procjenjuje se da u regionu Centralne i Istočne Evrope od različitih vrsta kancera godišnje umre 626.000 osoba.

• Rizik za umiranje od kancera bilo koje vrste prije 75-e godine, gotovo dvostruko je veći kod muškaraca (19.4%) nego kod žena (10.1%).

U cilju podizanja svijesti globalne populacije o značaju očuvanja i unapređenja zdravlja u sprečavanju nastanka malignih bolesti, značaju njihovog ranog otkrivanja i pravovremenog i adekvatnog liječenja; svim vrstama malignih tumora posvećen je makar jedan dan ili čak čitav mjesec u godini. Mjesec mart se svake godine obilježava kao mjesec borbe protiv kolorektalnog karcinoma.

Kolorektalni karcinom je treći po učestalosti maligni tumor kod osoba oba pola – sa 130.000 godišnje oboljelih na terito­riji Centralne i Istočne Evrope i oko 81.800 smrtnih slučajeva godišnje. Petogodišnja stopa preživljavanja oboljelih od kolorektal­nog karcinoma na ovoj teritoriji procijenjena je na 13.4%.

U istraživanjima koja se na raznim vrstama malignih tumora sprovode decenijama unazad, posebno mjesto pripada sve snažnijoj farmaceutskoj industriji. Među brojnim kompanijama koje se decenijama nadmeću da svojim saznanjima pomognu pacijentima koji boluju od različitih vrsta kancera, nesumnjivo najuzvišenije mjesto pripada Farmaceutskoj kući Hoffmann La Roche. Naša kompanija najveći je inovator u oblasti onkologije, te sa velikim brojem efikasnih proizvoda, apsolutni lider u ovoj oblasti u svijetu. Za 50 godina aktivnog prisustva u onkologiji, Roche je svojim revolucionarnim otkrićima zaista napravio prekretnice i izmijenio tradi­cionalne terapijske paradigme u oblasti liječenja mnogih maligniteta.Otkrićem prvih hemioterapijskih agenasa, a zatim njihovim usavršavanjem do jednostavnih, moćnih, pacijentu prijemčivih hemioterapeutika, Roche je postavio temelje savremenog liječenja u onkologiji. Inovativnim suportivnim terapijskim agensima, decenijama unazad naša kompanija osigurava sve bolji kvalitet života najugroženijoj populaciji – onkološkim pacijentima.Kao rezultat višedecenijske igre nadmudrivanja istraživačkog uma osnaženog savremenom tehnologijom i plahovite naravi maligne ćelije, Roche je prije dvije decenije proizveo i prvi ciljani biološki antikancerski lijek. Ovim, za čovječanstvo velikim korakom, otvoreno je sasvim novo poglavlje u liječenju maligne bolesti.Mislima uvijek ispred, a inovacijama u korak sa potrebama pacijenata, spremni na nove naviruće izazove, uvijek sa posebnim osjećajem za potrebe zajednice, Farmaceutska kuća Hoffmann La Roche nakon 50 godina nastavlja da predvodi svijet u borbi protiv maligne bolesti.

Mjesec mart idealna je prilika da se skrene pažnja i javnost podstakne na razmišljanje o ovoj bolesti i potencijalnom doprinosu zajednici u istom pravcu. Rad na osvješćavanju indivi­due po pitanju sopstvenog zdravlja, čini se nimalo lakim zadatkom. Pored awareness kampanja, koje se širom svijeta sprovode u cilju globalnog podizanja svijesti o ovoj bolesti, najveći doprinos rješavanju ovog problema u našoj državi neosporno daje zdravst­veni sistem – organizovanim skriningom. Obuhvat što većeg broja stanovnika ovim programom, naročito rizične populacije, osnov je ranog otkrivanja i adekvatnog praćenja ove bolesti.

Prostor za napredak uvijek postoji. U skladu sa time, još uvijek nedovoljno razvijeni ili neadekvatno formulisani poten­cijali za unapređenje brige o populaciji ugroženoj ovom bolešću svakako postoje. Formiranje udruženja pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma, Nacionalnog registra bolesti, usavrša­vanje skrining programa, stalni rad na edukaciji pacijenata i ljekara, samo su neki od bitnih aspekata u brizi o oboljelima, sa kojima treba aktivno raditi.

Onoliko dugo koliko traju napori istraživača širom svijeta da spoznaju i one najfinije mehanizme u jednoj ćeliji koji je čine savršeno funkcionalnom osnovnom jedinicom čovjekovog bića, toliko dugo traju napori na konačnom dobijanju odgovora na pitanje šta je uzrok promjene koja će učiniti da jedna ćelija promijeni svoj fiziološki put i postane uzrok kraha ljudskog organizma.

 

Piše: dr Nikoleta Sjekloća, Hoffmann La Roche