Zajedno smo jači u ostvarivanju profesionalnih ciljeva i čuvanju zdravlja naše nejači

0
387

pedijatriUdruženje pedijatara Crne Gore postoji već 10 godina i jubilej proslavljamo radno, pokušavajući da istovremeno ostvarimo više zadataka: želimo da “zbijemo redove” i  tako se zalažemo za bolji položaj ljekara u našem društvu, jer u svakodnevnom radu osjećamo da naš poziv više nije cijenjen, a naše stručno mišljenje nije uvaženo kao ranije. Takve okolnosti i obavljanje ovog posla u njima ne idu u prilog, ni nama a ni našem pacijentu – ulaganjem u našu djecu, ulažemo u budućnost našeg društva. Ima li više svetog  i važnijeg cilja? Takođe želimo da napravimo i iskorak u struci i promovišemo smjernice i standarde po kojima  se pedijatar rukovodi u liječenju najčešćih bolesti  u svakodnevnoj praksi.

Veoma nam je važno da roditelji znaju da se u liječenje uvijek ulaže cjelokupno znanje i iskustvo, ali da bolest nažalost ima svoje komplikacije i neželjeni tok. I da smo mi čuvari zdravlja, ali nismo gospodari života i smrti.

Evo najvažnijih postignuća i inicijativa u prethodnom periodu – neke aktivnosti ne zaviise od nas, zahtijevaju šire angažovanje cijelog društva, ali smo se trudili da senzibilišemo stručnu i ostalu javnost.

1. Uspostavljene su smjernice za liječenje  najčešćih bakterijskih infekcija. Ovaj veliki projekat je podržala Svjetska zdravstvena organizacija, a u izradi je učestvovalo 20 pedijatara. Cilj je racionalnija upotreba antibiotika, jer je naša drżava visoko pozicionirana po potrošnji ovih ljekova. Neracionalna upotreba dovodi do visokog stepena rezistencije na bakterije, što je trenutno jedan od najaktuelnijih, globalnih zdravstvenih problema. Smjernice se mogu naći na sajtu Ministarstva zdravlja i Udruženja pedijatara Crne Gore.

2. Položaj pedijatra u našem društvu smo razmatrali na dva odvojena sastanka, pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštititi i pedijatar u hospitalnim uslovima. Definisali smo najuočljivije probleme u svakodnevnom radu.

3. Socijalne teme su nam veoma bliske, te smo početkom ove godine organizovali multidisciplinarni skup Seksualnog zlostavljanja djece. Ovo je problem “skriven pred očima” i tabu tema kod nas.

4. Sa sastanka našeg Upravnog odbora pošla je prema Ministarstvu zdravlja, Fondu zdravstva i Institutu za javno zdravlje Crne Gore inicijativa za uvođenje u redovnu vakcinaciju, vakcine protiv  Pneumokoka, opake bakterije koja izaziva teške oblike meningitisa, pneumonije i otitisa.

5. Uporno se trudimo da istupima u javnosti razbijamo i dalje tvrdokorne zablude o povezanosti MMR vakcine i autizma. Zdravstveno prosvećivanje je veoma važan cilj jer su predrasude još uvijek jako zastupljene u našem tradicionalnom društvu, a kad tome dodamo uticaj “Doktora Googla” svakodnevna komunikacija s pacijentima postaje veliki izazov.

6. Sastali smo se sa rukovodsvom Agencije za ljekove i dogovorili saradnju o prijavi neželjenih dejstava ljekova.

7. Ažuriran je naš sajt www.pedijatar.me, na kome ima puno korisnih informacija i za kolege i za pacijente.

8. Pokrenuli smo i kontinuitanu edukaciju Osvježimo znanje – Tajne u pedijatriji; pozabavićemo se najčešćim stanjima koje srijećemo u ambulanti i na dežurstvu. Uspješan početak je bio na temu Akutni napad astme i Bronhiolitis. Takođe se nadamo da će svaka obrađena tema rezultirati zvaničnim smjernicama. Na taj način imamo dijagnostičke i terapijske standarde i poboljšavamo kvalitet rada.

9. Uspostavili smo kontakte s nevladinim organizacijama i Svjetskom zdravstvenom organizacijom koje imaju u fokusu roditelja i djecu.

10. Posebno smo ponosni što idemo u korak s vremenom – naša Fejsbuk stranica Udruženje pedijatara Crne Gore, je veoma aktivna, posjećena, ponekad duhovita i neformalna. Zadovoljni smo što nam omogućava povezivanje i sa pacijentima, a naravno i s kolegama koji su i na ovaj način informisani.

I ovim putem pozivamo sve kolege da se uključe, pitaju, namentnu ideje za aktivnosti, otvore teme za diskusiju i pomognu u radu Udruženja, jer  je na dnevnom nivou potrebno izdvojiti i vrijeme i energiju za bavljenje ovim aktivnostoma.

Udruženje nam je svima potrebno, da lakše ostvarujemo  svoje profesionalne i ostale ciljeve.

Zadovoljan i ispunjen pedijatar – zadovoljan roditelj i zdravo dijete.

R.T.