01. februar – Borba za dodatne izvore finansiranja u zdravstvu – BiH

0
240

Zdravstvenom sistemu Republike Srpske neophodni su dodatni izvori finansiranja, jer prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje dugoročno neće biti dovoljni da odgovore svim izazvovima koje nameće savremena medicina. Potrebe sa skupom dijagnostikom i inovativnim ljekovima sve su veće i iziskuju ogromne, milionske troškove, pa duguročno gledano, FZO sa ovim modelom finansiranja neće biti u mogućnosti da uskladi potrebe struke i osiguranika sredstvima kojima raspolaže. Ovo je zaključeno na prvom zvaničnom sastanku novog ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Alena Šeranića i v. d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejana Kusturića.
– Sve zemlje u regionu već godinama imaju dodatne izvore finansiranja, a osim toga, nastoje da za zdravstveni sistem obezbijede još novca, tako što se bore da izdejstvuju dodatne namete na proizvode koji su štetni po zdravlje. To je put kojim bi trebao da ide zdravstveni sistem RS i zato ćemo nastojati da se u ovoj godini intezivnije borimo za dodatne izvore finansiranja – poručio je Šeranić.