01. februar – Tim KCCG bogatiji za 11 eminentnih ljekara

0
98

U posljednjih godinu, timu ljekara Kliničkog centra Crne Gore pridružilo se jedanaest uglednih, iskusnih ljekara. Riječ je o doktorima koji su prešli u Klinički centar iz drugih javnih ili privatnih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore i Srbije.

– To nas čini ponosnim jer je decenijama unazad preovlađujući trend bio da ljekari napuštaju javni sektor. Zahvaljujući naporima Ministarstva zdravlja i menadžmenta KCCG, stanje se mijenja u korist javnog zdravstvenog sistema, odnosno naših pacijenata – poručila je direktorica KCCG, dr Ljiljana Radulović.

Timu KCCG pridružili su se: dr Aida Ećo – neonatolog, dr Predrag Ignjatović – dječiji neurolog, dr Zilha Idrizović – neurolog, dr Samira Gargović – anesteziolog, dr Aleksandra Božović – ginekolog, dr Dejan Mandić – urolog, dr Nikola Bašić – specijalista urgentne medicine, dr Rajmonda Tuna – specijalista urgentne medicine, dr Rima Nišavić – specijalista kliničke biohemije, dr Aleksandar Brajović – stomatolog, dr Biljana Milošević – stomatolog.

– Zahvalni smo kolegama koji su prepoznali potencijal Kliničkog centra Crne Gore.
Informišemo javnost da je menadžment KCCG u pregovorima sa još nekoliko eminentnih ljekara. O njihovom izvjesnom prelasku u našu ustanovu blagovremeno ćemo obavijestiti javnost – zaključila je dr Radulović.