01. jul – Priprema za digitalne kovid sertifikate u finalnoj fazi

0
38

Ministarstvo zdravlja u finalnoj je fazi pripreme infrastrukture i izvora podataka koji će biti nosioci Digitalnog COVID sertifikata (DCC), saopšteno je iz tog resora.

Tokom ovog procesa, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je pratilo potrebne parametre koji bi bili kompatibilni sa standardima koje će zahtijevati DCC u zemljama članicama Evropske Unije – saopštio je direktora Direktorata za digitalno zdravlje u MZD povodom rada na implementaciji Digitalnog COVID sertifikata, Aleksandar Sekulić.

Takođe, paralelno sa pripremom objedinjenih informacija o vakcinalnom statusu, datumu eventualnog obolijevanja od SARS-COV-2 virusa i datuma PCR testiranja, što su ključni podaci koji čine Digitalni Covid Sertifikat, Direktorat za digitalno zdravlje radi i na implementaciji softverskog rješenja – mobilne aplikacije koja će biti nosilac samog sertifikata.

– Sa bezbjedonosnog aspekta, ključna osobina DCC biće enkripcija otvorenim ključem u vidu QR koda, koji, sa jedne strane, omogućava širok spektar upotrebe sertifikata u svakodnevnom životu ili kod putovanja, a sa druge strane garantuje visok nivo bezbijednosti podataka. Važno je napomenuti da će ovakav digitalni alat biti validan samo uz važeći identifikacioni dokument, ličnu kartu ili pasoš.

Očekujemo da će proces biti realizovan tokom jula mjeseca – kazao je Sekulić, prenosi Pobjeda.