01. jun – Aparat za bezbolno mjerenje glukoze u krvi na pozitivnoj listi – Hrvatska

0
287

Zagrebačko dijabetičko društvo obavijestilo je svoje članove i oboljele od dijabetesa da od 1. juna na snagu stupa odluka Hrvatskog zavoda za zadravstveno osiguranje (HZZO) o stavljanju aparata za bezbolno kontinuirano mjerenje glukoze na HZZO-ovu listu pomagala. Odlukom HZZO-a ostvariće se uštede na skupim komplikacijama dijabetesa, kao što su amputacije, sljepilo i dijaliza. Djeca do osam godina će moći da ostvare ovo pravo na Medtronic Minimed senzore. Pravo na Abbott Libre senzore mogu ostvariti takođe djeca od četiri do osam godina starosti, slijepe osobe i trudnice. Odrasli bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom i sa dokazanom hipoglikemijom u hospitalnim uslovima takođe mogu ostvariti pravo na Libre senzor.

Zagrebačko dijabetičko društvo takođe ističe da su se udruženja dijabetičara angažovala prema dijabetološkim stručnim društvima i referentnim centrima kako bi se preciznije definisala hipoglikemija u hospitalnim uslovima. Podsjećaju da je direktorica referentnog centra za dijabetes Vuk Vrhovac, Lea Smirčić Duvnjak izjavila kako se sigurno ne radi o činjenici da neko treba biti hospitaliziran u bolnici da bi mu se dokazala hipoglikemija, a tu informaciju je potvrdio i ključni član nadležnog HZZO za pomagala koje je i donijelo ovu odluku, Milan Vrkljan.