28.jun – Elektronski zdravstveni karton

0
519

Vlada je usvojila Predlog strategije razvoja zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja od 2018-2023, kojim se predviđa uvođenje elektrosnog zdravstvenog kartona.
Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović, rekao je da se želi postići maksimalno korišćenje potencijala informaciono-komunikacionih tehnologija i usmjeranvanje aktivnosti svih učesnika u sistemu zdravstva.
-Strategija je preduslov u ostvarivanju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite i upravljanja cjelokupnim zdravstvenim sistemom. Na taj način će se obezbijediti bolje vođenje evidencija, poboljšati kvalitet podataka, i omogućiti pravovremna i efikasna razmjena informacija, u cilju pružanja pomoći zdravstvenim radnicima u uspostavljanu dijagnoza – istakao je dr Hrapović.
Kako je naveo, zdravstveni sistem nezamisliv je bez raznih dijagnostičkih aparata i sistema za pretage koji su zasnovani na primjeni informacionih tehnologija i posebnih softverskih rješenja.
Integralni zdravstveni informacioni sistem obezbijediće tačne, relevantne, blagovremene informacije, a služe sistemu zdravstvene zaštite i upravljačkim strukturama na svim nivoima radi donošenja odluka koje su bazirane na dokazima i koje će rezultirati boljim ishodima za zdravlje.
Dr Hrapović je kazao da će uspostavljanjem integralnog zdravstvenog informacionog sistema Crna Gora napraviti značajan korak ka planiranju zdravsteviih programa i mjera koji bi doprinio poboljšanju zdravstvenog stanja populacije unaprjeđivanju zdravlja i ranom otkrivanje ranih bolesti, suzbijanju i otktivanju faktora rizika.
Unaprjeđenje i dalji razvoj sistema omogućiće i bolju kontrolu troškova, koji poslednjih godina rastu brže od ekonomske osnove društva.
Dr Hrapović je saopštio da su akcionim planom kao prioritetna aktivnost predviđa nacionalni elektronski zdravstveni karton.
-To podrazumijeva formiranje i vođenje centalizovanog kartona svih osigranika čime će se po automatizmu formirati nacionalni elektronski zdravstveni karton – objasnio je ministar.
On je kazao da je cilj i razvoj informacionog sistema u Kliničkog centru Crne Gore u kojem će svi procesi biti međusobno povezani.