01. novembar – KCCG dogovorio saradnju sa Medicinskim Univerzitetom iz Beča

0
378

Saradnja iz oblasti molekularne patologije dogovorena je između Klničkog centra Crne Gore i Medicinskog Univerziteta iz Beča. S obzirom na stručne i naučne potencijale u Kliničkom centru Crne Gore i podgoričkom Medicinskom fakultetu, posebno je potencirana dalja saradnja u domenu patologije tumora (onkopatologije), neuromišićnih bolesti i drugih rijetkih bolesti.
Navedenu saradnju dr Jevto Eraković, direktor KCCG dogovorio je sa eminentnim stručnjacima iz oblasti molekularne patlogije sa Medicinskog Univerziteta iz Beča, prof. dr Reginald E. Bittner i prof. dr Folfgang M. Schmidt.
Sastanku su, pored direktora dr Erakovića, prof. dr Bittnera i prof. dr Schmidta, prisustvovali iz KCCG prof. dr Filip Vikmirović, direktor Centra za nauku i patolog prof. dr Mileta Golubović, kao i prof. dr Milana Panjković iz Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad i prof. dr Sanja Milenković iz Kliničko bolničkog centra Zemun, Beograd.
Osnova njihove naučne i stručne aktivnosti su patološki i genetski mehanizmi neuromuskularnih i drugih povezanih bolesti. U Centru za patologiju KCCG se od prije dvije godine obavlja bioptička dijagnostika neuromišićnih bolesti, te je ovaj sastanak bio prilika za razmatranje konkretne saradnje i razmjene iskustava iz oblasti dodatne molekularne dijagnostike, kako neuromolekularnih tako i drugih rijetkih bolesti.