02. mart – Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti rijetkih bolesti

0
255

Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore potpisala je Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti rijetkih bolesti sa JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica. Potpisivanju su prisurvovale direktorica JU Resursni centar za djecu i
mlade Podgorica, Mirjana Popović i direktorica Nacionalne orgniazacije za rijetke bolesti Crne Gore, Nataša Bulatović.

Potpisnice ovog Memoranduma su saglasne da unaprijede međusobnu saradnju u oblasti rijetkih bolesti i afirmšu inkluziju oboljelih od rijetkih bolesti u otvoreno I demokratsko društvo. Uzajamna saradnja će se odvijati kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, sastancima, stručnim skupovima
savjetovanjima, sajmovima, kao i drugim specijalističkim modulima obučavanja i edukacije u oblasti rijetkih bolesti.