02. septembar – CKLD (KCCG) nastavlja sa uvođenjem novih laboratorijskih pretraga

0
27

U Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore, zahvaljujući instalaciji polarizacionog mikroskopa, radi se dijagnostika koja se, između ostalog, korisiti za potvrdu prisustva  kristala mokraćne kiseline u sinovijalnoj tečnosti (viskozna tečnost koja se nalazi u šupljini zglobova), što predstavlja zlatni standard u dijagnostici gihta.

Giht je reumatsko, metaboličko oboljenje koje karakterišu povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi, napadi naglo nastale upale zgloba (obično jednog), naslage kristala mokraćne kiseline i u vanzglobnim tkivima, naslage kristala mokraćne kiseline u bubregu te bubrežni kamenci, saopštili su iz CKLD.

Kod povećanja mokraćne kiseline u krvi iznad 420 µmol/L kod muškaraca, a iznad 360 µmol/L kod žena može doći do nakupljanja kristala mokraćne kiseline i u vanzglobnim strukturama (okolozglobnim mekim tkivima), ističu iz CKLD.

Giht pogađa uglavnom srednjovječne muškarce i žene u menopauzi. Iako veliki broj ljudi ima povišenu vrijednost mokraćne kiseline u serumu, svega 10-20% će razviti kliničku manifestaciju bolesti, najčešće u vidu akutne upale zgloba sa izraženim otokom, crvenilom, temperaturom i ispadom funkcije zgloba. Napad se javlja najčešće u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim časovima. Bolesnici taj bol opisuju kao jedan od najgorih u svom životu. Akutni napad gihta se može prepoznati i na osnovu karakteristične kliničke slike, ali je diferencijalno dijagnostički neophodno isključiti akutnu infekciju zgloba. Dijagnoza bolesti, pored ostalih dijagnostičkih pretraga, se najpouzdanije postavlja nakon intraartikularne punkcije i analizom sinovijalne tečnosti na prisustvo igličastih kristala mokraćne kiseline polarizacionom mikroskopijom-zlatni standard u dijagnostici gihta. Značaj polarizacione mikroskopije je i u otkrivanju prisustva drugih kristala (kalcijum pirofosfata, oksalata, holesterola i dr), naglasili su iz CKLD.

Uvođenjem polarizacione mikroskopije kao metodologije rada u CKLD-u, po prvi put se olakšava i ubrzava postavljanje dijagnoze gihta, a posljedično se unaprjeđuje i liječenje naših pacijenata.

Podsjećamo da je nakon rekosntrukcije CKLD-a, koji je svečano otvoren krajem maja minule godine, osim savremenog koncepta rada i samim tim podizanja kvaliteta pružanja usluga, ova organizaciona jedinica KCCG uvela nove palate laboratorijskih usluga koje obuhvataju određivanje koncentracije kopeptina, kalprotektina, koncentracije lijeka Adalimumab-a i Infliximab-a i prisustva antitjela: Anti Adalimumab i Anti Infliximab, kao i tumor markera S-100. Unaprijeđena je metodologija određivanja glikoriziranog hemoglobina HPLC metodom, koja predstavlja zlatni klinički standard u određivanju HbA1c-a. Implementirana je tromboelestrometrija, metodologija koja je korisna u brzoj diferencijalnoj dijagnostici uzroka akutnih velikih krvarenja i koja znatno racionalizuje potrošnju krvi i krvnih derivata uz porast pozitivnih ishoda po pacijenta, naglasili su iz KCCG.