03. januar – U 2017. godini je znatno unaprijeđen zdravstveni sistem

0
266

Fond je prošle godine, iako ograničen sredstvima za finansiranje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, mnogo uradio na unapređenju sistema, kako bi osiguranici ostvarivali prava u što većem obimu na efikasan način i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja učini dostupnijim. Donijeto je više podzakonskih akata, kojima su unaprijeđena i proširena prava osiguranika, a pri njihovom pisanju sarađivalo se sa nevladinim organizacijama koje prate problematiku osoba sa invaliditetom.
U privatne zdravstvene ustanove za deset mjeseci prošle godine upućeno je oko deset hiljada pacijenata manje u odnosu na isti period 2016, a vrijednost pruženih usluga smanjena je za skoro milion eura.
– Ovo je rezultat bolje organizacije i korišćenja kapaciteta u javnom zdravstvenom sistemu, prije svega u Kliničkom Centru Crne Gore, i radićemo da se takav trend nastavi – saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić.
Prema riječima Čirgića, snabdjevenost ljekovima i medicinskim sredstvima prošle godine bila je dobra.
– Povremene nestašice su bile rezultat dugih tenderskih procedura ili objektivnih
problema kod proizvođača, ali generalno to nije narušilo snabdjevenost – ocijenio je Čirgić.
Fond je razvio informatičku podršku za projekat Ministarstva zdravlja – centralno zakazivanje specijalističkih pregleda u KCCG i opštim bolnicama i kroz nadogradnju sistema u domovima zdravlja, u cilju unaprijeđenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Od ovog projekta se očekuje veći komfor za pacijenta i smanjenje putnih troškova osiguranika u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite van mjesta prebivališta.
Fond je razvio prvi portal za potrebe osiguranika i u koordinaciji sa domovima zdravlja uveo novi sistem zakazivanja posjeta kod izabranog doktora.
Uspješno je i u potpunosti realizovan projekat umrežavanje privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova. Od potpisivanja ugovora preko privatnih apoteka realizovano je oko 420 hiljada recepata, odnosno oko 565 hiljada pojedinačnih kutija ljekova u vrijednosti od oko 1,6 miliona eura.
Ćirgić je istakao da su započete i privedenu kraju aktivnosti na pripremi projekta uvođenja elektronske kartice zdravstvenog osiguranja i da je planirana njegova realizacija do kraja ove godine. Benefite od ovog projekta imaće osiguranici, pružaoci zdravstvenih usluga i zdravstveni radnici.
Prošle godine se u privatnim zdravstvenim ustanovama liječilo 34.421 osiguranika, od čega u Specijalnoj bolnici Codra 9.934, a u drugim privatnim zdravstvenim ustanovama 24.487. FZO za deset mjeseci prošle godine privatnim ustanovama za liječenje crnogorskih građana platio 3,6 miliona eura.
Čirgić je istakao da su problemi u zdravstvenom sistemu sistemske prirode i da tako treba pristupati njhovom rješavanju, sinhronizovano i zajednički sa svih nivoa. Takođe smatra da rast zdravstvene potrošnje predstavlja problem svih država jer su sredstva opredijeljena za zdravstvenu zaštitu ograničena, a u okviru raspoloživih treba obezbijediti zadovoljavajući nivo zdravstvene zaštite.