03. septembar – Dopunski rad za 115 ljekara

0
254

Od 2017. godine do početka avgusta ove godine dopunski rad je od Kliničkog centra Crne Gore KCCG tražilo 139 ljekara, a 115 ljekara dobilo je saglasnost za dopunski rad u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama koja važi do isteka Ugovora. U KCCG tvrde da angažovanje zaposlenih u dopunskom radu ne remeti proces rada u toj zdravstvenoj ustanovi, dok se preciznim uslovima i procedurama nastoje spriječiti zloupotrebe.

Da bi se dopunski rad odobrio, te da bi se izbjegle potencijalne zloupotrebe, neophodno je ispoštovati određenu proceduru. Kako objašnjavaju iz Ministarstva zdravlja, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da medicinski odbor zdravstvene ustanove daje mišljenje na obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. – Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država može, uz pisanu saglasnost direktora, da zaključi ugovor za obavljanje dopunskog rada u toj zdravstvenoj ustanovi ili sa drugom zdravstvenom ustanovom čiji je osnivač država ili drugo pravno lice, srednjom školom zdravstvenog usmjerenja, kao i sa drugim subjektom koji obavlja zdravstvenu djelatost, osim sa ugostiteljskim objektom koji obavlja zdravstvenu djelatnost. Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik koji dopunski rad obavlja suprotno ovoj zakonskoj odredbi čini težu povredu radne obaveze – navode iz ministarstva zdravlja. Bliži uslovi za obavljanje dopunskog rada propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.