03. septembar – Zajedničkim radom porodice i ljekara do poboljšanja kvaliteta života pacijenata

0
10

Palijativa i preventiva su graničnici, ali i najvažnije oblasti u medicini, poručila je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović na seminaru Palijativna njega u suorganizaciji Građanske alijanse u Ulcinju.

– Kada bi ove dvije oblasti funkcionisale, kompletna zdravstvena zaštita bi funkcionisala mnogo bolje. Uostalom, i palijativna njega i prevencija bi trebalo da budu oblasti kojima se ljekari zasebno bave – navela je ona.

Zbrinjavanje palijativnih pacijenata se, kako kaže, ne odnosi samo na
saniranje fizičke boli već i svih drugih problema koji su prateći segmenti života.

O ovim pacijentima moramo svi zajednički brinuti: od pordice preko medicinskog osoblja do ljekara. Samo udruženim snagama može se poboljšati kvalitet života pacijenata – kazala je dr Borovinić Bojović.

Podsjećamo, krajem juna podgorički Dom zdravlja dobio je opremu vrijednu 130 hiljada eura za palijativno liječenje koje do sada u Crnoj Gori nije bilo zastupljeno.

To je dio prve faze projekta koji se odnosi na palijativnu terapiju.

Ranije je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva zdravlja, održan seminar na temu savremene spoznaje o palijativnoj medicini, a u sklopu projekta Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima.