04. januar – Realizovana nabavka računarske opreme za potrebe HMP

0
103

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u sklopu projekta RACE (Trka za život), od ušteda iz realizovanih nabavki, a uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela programa realizovao nabavku računarske opreme i multifunkcionalnih štampača.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je i računarska oprema u vrijednosti od 9,470.00 eura bez PDV.

U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom na javnim mjestima. Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 eura sa PDV.

ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći.

Realizovana je i edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: Politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, Primarno zbrinjavanje povrijeđenih, Održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, Ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, Cirkulacija, kontrola krvarenja, Prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.