04. mart – Pola miliona građana živi sa nekom od rijetkih bolesti – Srbija

0
246

Procjenuje se da u Srbiji oko pola miliona građana živi sa nekom od rijetkih bolesti, a u Ministarstvu zdravlja najavljuju skoro usvajanje strategije za rijetke bolesti koja će, kako kažu, na sveobuhvatniji i precizniji način urediti tu važnu oblast. Na okruglom stolu o rijetkim bolestima koji je organizovala Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Srbije (NORBS), pomoćnica ministra zdravlja Slađana Đukić rekla je da su sazreli uslovi za donošenje strategije, za koju očekuje da će dobiti i podršku NORBS-a. Očekujemo da strategija bude usvojena vrlo brzo, a pratiće je i akcioni plan – rekla je Đukić i istakla da su sredstva za liječenje rijetkih bolesti koja se izdvajaju iz budžeta iz godine u godinu sve veća, a ove godine za tu namjenu izdvojeno je dvije milijarde dinara.

Savjetnica ministra zdravlja iz oblasti ljekova i medicinskih sredstava Biljana Čukanović najavila je i da će do kraja godine biti usvojene izmjene Zakona o ljekovima, nakon čega će uslijediti i izmjena Pravilnika o prepisivanju ljekova na recept.