05. jun – Više od million eura zdravstvenim ustanovama za drugu fazu projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori

0
152

Ministri zdravlja i ekonomije, dr Kenan Hrapović i Dragica Sekulić, potpisali su ugovor sa JV LD GRADNJA, RAMEL, ENING za izvođenje radova u Specijalnoj bolnici Dr Vaso Ćuković u Risnu, Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota u Kotoru, kao i Domu zdravlja Tivat u okviru druge faze projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori. Vrijednost ugovora iznosi 1.027.780,30 eura, a odnosi se na zamjenu fasadne bravarije, postavljanje termo izolacije na fasadi, postavljanje termo izolacije krovnih ravnizamjenu i unapređenje sistema za osvjetljenje, grijanje i hlađenje.

Ministar zdravlja, dr Harapović, izrazio je zadovoljstvo uspješnom implementacijom projekta koji sprovode resori zdravlja i ekonomije sa ciljem adaptacije objekata u dijelu energetske efikasnosti i stvaranja boljih i komfornijih uslova za boravak u zdravstvenim objektima.

– Do sada je kroz projekat u zdravstvene objekte uloženo oko 8,14 miliona eura. Ukupna potrošnja energije smanjena je za oko 600.000 eura godišnje, dok je zadovoljstvo pacijenata unutrašnjim komforom nakon primjena mjera energetske efikasnosti povećano na preko 95% – kazao je Hrapović.

On je podsjetio da je do sada energetski adaptirano 19 zdravstvenih objekata, te da su nakon zastoja usljed epidemije korona virusa nastavljeni radovi u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj i da se uskoro očekuje njihov završetak.

– Narednih dana planiramo raspisivanje tendera za odabir izvođača radova za objekte Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Dom zdravlja Podgorica- Golubovci i Dom zdravlja Budva – poručio je Hrapović.

Ministarka ekonomije Sekulić izrazila je očekivanje da će nakon izvođenja radova u ova tri zdravstvena objekta, oni biti pokazni primjer o benefitima implementacije mjera energetske efikasnosti.

Sekulić je podsjetila da je Ministarstvo ekonomije 2009.godine počelo implementaciju projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, koji se realizuje na osnovu kredita sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a koji je imao za cilj unapređenje energetskih karakteristika javnih objekata (zdravstvenih i obrazovnih), kao i bolju obaviještenost građana o mjerama energetske efikasnosti.