06. april – OBILJEŽAN SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

0
241

06Institut za javno zdravlje organizovao je stručni skup na temu: OSTANIMO ZDRAVI, PORAZIMO DIJABETES povodom obilježavanja 07. Aprila, Svjetskog dana zdravlja, koji je ove godine posvećen dijabetesu.

Skupu se obratila generalna direktorka Direktorata za bioetiku i međunarodnu saradnju u Ministarstvu zdravlja dr Mira Jovanovski Dašić, direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša, šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović, nakon čega su uslijedila izlaganja prof. dr Agime Ljaljević – Primordijalna i primarna prevencija dijabetes melitusa, dr Nebojše Kavarića – Uloga savjetovališta za dijabetes melitus u domu zdravlja, prof. dr Snežane Vujošević – Savremena terapija i dostupnost liječenja osobama sa dijabetes melitusom u Crnoj Gori i rukovodioca Registra šećerne bolesti dr Dragana Likića – Izvještaj o obolijevanju od šećerne bolesti u Crnoj Gori za 2013. godinu.

Na skupu je istaknuto da je Ministarstvo zdravlja donijelo 2012. godine Nacionalnu strategiju zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću i na taj način apostrofirao je poremećaj regulacije glikemije, kao jedan od prioriteta nacionalnog zdravstvenog sistema. Ova strategija je integralni dio nacionalnog odgovora na hronične nezarazne bolesti, njihovu prevenciju i liječenje na svim nivoima. Dijabetes predstavlja jedan od prioriteta našeg zdravstvenog sistema, a cilj nam je unapređenje zdravog načina života i prevencija ranih morbiditeta. To je u skladu sa evropskom zdravstvenom politikom smanjenja obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti. Ovom strategijom se promoviše načelo visokokvalitetne, pristupačne i primjenjive prevencije i liječenja oboljelih od dijabetesa, usmjerenih ka unaprjeđenju zdravstvenog sistema u pravcu odlaganja nastanka dijabetesa, kao i ka redukovanju komplikacija i prijevremene smrtnosti osoba u stanju dijabetesa. Ostvarenje ovih ciljeva se može postići prvenstveno kroz kontinuirano unaprjeđivanje znanja i vještina u prevenciji koja obuhvata, odlaganje, rano otkrivanje i uspješnu kontrolu glikemije osoba sa dijabetesom.

Prema procjenama SZO u svijetu preko 350 miliona ima DB, a očekivanja su da će se taj broj udvostručiti narednih 20 godina. Procjenjeno je da je u Crnoj Gori u 2014. godini bilo oko 50. 000 osoba u stanju dijabetesa, odnosno svaki 8. građanin stariji od 20 godina je u stanju dijabetesa a svaki 23. ima dijabetes, a to ne zna.

Svjetski dan zdravlja podsjeća da i građani treba da imaju razvijenu svijest o specifičnosti DB, o ozbiljnosti današnje epidemiološke situacije i mogućnostima prevencije šećerne bolesti kao i velikom značaju očuvanja zdravlja, poboljšanja zdravstvenog stanja i promovisanje zdravih stilova života, uz provjeru osnovnih zdravstvenih parametara. Trend brzog življenja ostavlja nam malo vremena da se posvetimo očuvanju zdravlju, a značaj prevencije, koja obuhvata zdravu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, održavanje normalne tjelesne težine i izbjegavanje upotrebe duvana, može spriječiti ili odložiti pojavu dijabetesa tipa 2 i njenih komplikacija.