30. april – LIČNA BIBLIOTEKA POKLONJENA PSIHIJATRIJSKOJ BONICI

0
377

10Porodica dr Veselina –Venca Veljića, poštujući njegovu oporuku, poklonila je veoma vrijednu stručnu biblioteku ZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota “ Kotor.

Mr sci dr Veselin Veljić, specijalista neuropsihijatar i subspecijalista neurofiziolog, bio je dugogodišnji radnik Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor, a na kraju radne karijere i njen direktor.

Poklonjene knjige u ime porodice Veljić, direktoru Specijalne bolnice za psihijatriju doc dr Draganu Čabarkapi, uručila je kćerka Nađa.

Knjige su pohranjene u bolničkoj biblioteci smještenoj u objektu radno-okupacione terapije.