25. april – PREDSTAVLJENE STRUKTURNE REFORME U ZDRAVSTVU

0
358

slika 10Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt sa saradnicima održao je sastanak sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova i njihovim pomoćnicima za pravna i ekonomska pitanja. Ministar Šegrt je kazao da su strukturnim reformama u zdravstvu, dokumentom koji je prezentovao protekle sedmice na tematskoj sjednici Vlade u Kolašinu, prepoznati problemi u zdravstvenom sistemu, utvrđene mjere koje treba preduzeti da bi se oni riješili, uspostavljeni su indikatori za mjerenje i dokazivanje rezultata i definisani rokovi, nosioci planiranih aktivnosti i budžet za njihovu realizaciju. Vizija strukturnih reformi, koje su dobile apsolutnu podršku Vlade, je uređen i efikasan zdravstveni sistem, baziran isključivo na interesima pacijenata. Mjere koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje strukturnih reformi za period 2015-2017., prema riječima ministra Šegrta, imaju za cilj poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, edukaciju kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite, racionalizaciju troškova, kontinuiranu kontrolu rada u svim segmentima zdravstvenog sistema, kao i da se kroz privatno-javno partnerstvo koriste privatni potencijali, kako bi se obezbijedile kvalitetnije, efikasnije i jeftinije medicinske usluge. Kako je istakao ministar Šegrt, primjena predviđenih mjera pokazuje da se stanje indikatora, po prvi put blago popravlja, a istovremeno je i pozitivno kretanje ključnih parametara potrošnje, ali i da se još mora puno raditi da bi se stanje popravilo.

Ministar Šegrt je poručio direktorima zdravstvenih ustanova da moraju mnogo organizovanije i odgovornije da obavljaju svoj posao, da sprovode svakodnevne kontrole potrošnje ljekova i propisivanja bolovanja, uz apsolutnu primjenu mjera racionalizacije, koje neće uticati na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite.
Sastanku je prvi put prisustvovao novoimenovani direktor Fonda za zdravstveno osiguranje mr Sead Čirgić, koji je menadžmentima zdravstvenih ustanova predstavio svoju viziju razvoja Fonda, u skladu sa smjernicama zdravstvene politike.