06. decembar – Potpisan Memorandum o saradnji

0
245

Direktori Agencije za ljekove i medicinska sredstva, dr Milorad Drljević, Uprave carina, Vladan Joković i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vesna Daković potpisali su Memorandum o saradnji koji bliže reguliše način saradnje između strana potpisnica, kao organa i institucija odgovornih za granične kontrole i postupke vezane za promet roba. Memorandum o saradnji je potpisan u cilju pojednostavljenja postupaka carinjenja nad robama koje se uvoze/izvoze ili su u tranzitu kroz carinsko područje Crne Gore, kao i postupaka stavljanja roba usaglašenih sa propisima na tržište Crne Gore, a kako bi se osigurao visok nivo zaštite zdravlja i sigurnost potrošača i životne sredine.
Memorandum je usaglašen i potpisan u okviru pripreme za buduću primjenu Dodatnog protokola 5 CEFTA Sporazumu, čiji je glavni cilj olakšanje i povećanje obima trgovine u regionu. Uspostavljanje i unaprjeđenje elektronske razmjene dokumenata i podataka između potpisnica Memoranduma, te koordinacija i uspostavljanje prekogranične elektronske razmjene podataka između Crne Gore i zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma, omogućiće da roba, primjenom prethodne analize rizika, sa mnogo manje zadržavanja nego što je to danas, stigne na odredište.
Za potrebe elektronske razmjene podataka postojeća IT infrastruktura ovih organa će biti unaprijeđena kroz SEED+ sistem, i to uz podršku Evropske komisije iz višekorisničke IPA 2017 – Projekat podrške regionalnim trgovinskim sporazumima, u vrijednosti od 4,8 miliona eura, čije se potpisivanje očekuje ovih dana. Oočekivana godina pune implementacije je 2021.
Pored elektronske razmjene podataka, strane potpisnice će sarađivati u pripremi i izvođenju obuka i razmjenjivati stečena iskustva na području bezbjednosti roba i fitosanitarnog i veterinarskog nadzora.