06.maj – POBOLJŠANJE GLOBALNOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA

0
340

Svjetska zdravstvena organizacija i Institut za metriku i evaluaciju zdravstva (IHME) potpisali su Memorandum o razumevanju, koji definiše oblasti u kojima će raditi zajedno na poboljšanju kvaliteta i korišćenju globalnih zdravstvenih procjena za mjerenje svjetskih zdravstvenih izazova. SZO pozdravlja potpisivanje ovao sporazuma koji ima za cilj da poveća transparentnost, dostupnost i konzistentnost zdravstvenih procjena, koji će pomoći kreatorima zdravstvene politike da donesu odluke o tome šta od javnih zdravstvenih programi treba da bude prioritet i koja istraživanja treba sprovesti.

„Tačne zdravstvene statistike su temelj dobrog zdravstvenog sistema“, rekla je dr Mari-Paule Kieni, zamjenica generalnog direktora za zdravstveni sistem i inovacije u SZO-u.

„Kada znamo šta ljude čini bolesnima i zašto oni umru, znamo gdje da uputimo resurse,“ dodala je dr Kieni.
Međutim, kompletni zdravstveni podaci su rijetko dostupni za svaku populaciju i godište. Čak i kada su dostupni, podaci ne mogu biti direktno uporedivi u odnosu na prethodnu godinu, jer dolaze iz različitih izvora, kao što su istraživački projekti, istraživanja domaćinstava i bolničkih evidencije, pa se stoga rezultati mogu znatno razlikovati.