07. avgust – Do kraja septembra sa receptom u privatne apoteke

0
298

Od kraja septembra građani će ponovo moći da uz recept od izabranog ljekara podižu ljekove u privatnim apotekama. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZO), Sead Čirgić, kazao je da realizacijom tog projekt budžet neće biti probijen. Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, sve će biti realizovano do kraja septembra, kada će građani moći sa receptom i u privatne apoteke.
Vlada je u maju zadužila FZO da ugovori sa privatnim apotekama izdavanje ljekova na recept. Nakon potpisivanja ugovora, očekuje se informatičko uključivanje apoteka u sistem FZO, kao i obuka farmaceuta za korišćenje programa te institucije.
Dva miliona eura predviđeno je za izmirivanje obaveza prema privatnim apotekama.
– Ove godine se sasvim sigurno neće desiti probijanje budžeta. Od ukupnog budžeta za ljekove koji je pripadao Montefarmu, od oko 18,3 miliona eura, dio tih sredstava, odnosno dva miliona, predviđeno je za privatne apoteke. Prema računici Fonda to će biti dovoljno za plaćanje obaveza prema privatnim apotekama do kraja godine. Ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, a ne očekujemo ih jer je urađena dobra priprema, sve će biti spremno do kraja septembra – kazao je Sead Čirgić.
Očekuje se da će se uključivanjem privatnih apoteka izbjeći dugotrajne procedure nabavke ljekova i moguće nestašice.