07. februar – Opstruirana sjednica skupštine ljekarske komore

0
236

Sjednica skupštine Ljekarske komore, na kojoj je trebalo da se raspravlja o donošenju Kodeksa medicinske etike i deontologije, opstruirana je. Kako je kazao dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Ljekarske komore, riječ je o opstrukciji koja će donijeti štetu, kako ljekarima tako i građanima. – Dugo smo radili na važnim aktima koja je trebalo da usvoji Skupština Komore. Među njima je vjerovatno i najznačajniji dokument do sada, a to je Kodeks medicinske etike i deontologije. Pripremili smo i tri velika Projekta za ovu godinu, koja su u isključivom interesu članova Komore, poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama, samim tim i u interesu građana naše zemlje. Imali smo goste iz inostranstva koji su govorili o značaju projekata, ja sam se pripremao da govorim o značaju Kodeksa, Pravilnika o solidarnoj pomoći Ljekarske komore Crne Gore i svemu što smo uradili u prošloj godini. Nažalost, jedan broj delegata se isključivo pripremao da opstruira rad Skupštine, tako da se ni nakon četiri sata od početka sjednice nije moglo dalje od 1. tačke dnevnog reda – naveo je dr Mugoša. Prema njegovim riječima, navedeni delegati su sjednicu napustili pod izgovorom da su umorni. – Uz izgovor da su se umorili i nakon međusobnog prebrojavanja u jednom trenutku su napustili salu. Žao mi je što jedan broj kolega ne želi da razumije napore koje ulažemo da bi vratili povjerenje građana u naš rad. Ta grupa delegata mora znati da nemaju odgovornost samo prema predsjedniku Skupštine, već što je mnogo značajnije, prema svim članovima Komore – poručio je dr Mugoša.