27. februar – Važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

0
306

Pravac sprovođenja strukturnih reformi u zdravstvu definisan je prevashodno programom pristupanja Crne Gore u EU, odnosno mjerama definisanim u poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koje se prvenstveno bazira na podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i poboljšanju bezbjednosti usluga, rekao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u Ljubljani, na regionalnom političkom dijalogu na temu Težnja ka unapređenju strukturnih reformi i fiskalnih okvira.

Navedeni događaj je okupio ministre finansija, resorne ministre i koordinatore programa Ekonomskih reformi iz Zapadnog Balkana i Turske. Događaju održanom 26. i 27. februara prisustvovali su visoki predstavnici Evropske Komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

Ministar Hrapović učestvovao je na panelu Ekonomsko upravljanje u kontektu EU integracija i tom prilikom istakao da je problem svih resornih ministara finansija i zdravlja usklađivanje potreba sa raspoloživim sredstvima. U tom smislu naročito se ističe zdravstveni sistem, od čije efikasnosti i kvaliteta pružanja usluga građani imaju najveća očekivanja, a koji je vrlo teško ukalupiti u finansijske okvire imajući u vidu negovu kompleksnost i izazove sa kojima se konstantno suočava. Ministar je posebno istako da izdvajanja za zdravstveni sistem ne treba posmatrati kao trošak već kao investiciju u zdravlje građana od čije radne produktivnosti u mnogome zavisi ekonomski napredak države. Naglasio je da je to prepoznala Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija opredijelivši budžet za zdravstveni sistem koji je planiran na nivou potrošnje iz prethodnih godina, što doživljava kao punu podršku realizovanim i započetim reformskim procesima. Podrška Evropske unije u reformskim procesima koji se sprovode u zdravstvu je ključna u dijelu jačanja kapaciteta ne samo kada su u pitanju infrastrukturni projekti, već i ljudski kapaciteti na koje se zdravstveni sistem prvenstveno oslanja i u koje mora kontinuirano da ulaže i vrednuje.

Na marginama skupa, Hrapović se sreo sa slovenačkim kolegom, dr Samom Fakinom.

Crnogorski i slovenački ministri zdravlja saglasni su da je veoma važan segment odnosa dvije države saradnja u oblasti zdravstva gdje Slovenija svojim iskustvom, znanjem i dobrom praksom može pružiti značajnu podršku, naročito u vidu razmjene informacija i iskustava u vezi sa radom zdravstvenog sistema, sa naglaskom na finansiranje zdravstvene zaštite, kao i upravljanja zdravstvenim ustanovama.

Crnogorsku delegaciju tokom posjete Sloveniji, pored ministra Hrapovića, činili su i državni sekretar Milovan Vujović, kao i Generalne direktorice u ministarstvu zdravlja Slađana Pavlović i Milica Škiljević.