07. jul – KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA STERNALNI BOL – Bijelo Polje

0
270

Seminar na temu Sternalni bol je organizovan u Bijelom Polju u okviru programa kontinuirane edukacije Ljekarske komore. Namijenjen je bio doktorima primarnog, sekundarnog i tercijarnog niva. Komisija za kontinuiranu edukaciju seminar je kategorisala u skladu s pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja. Seminar se održao u Bijelom Polju u domu zdravlja, a namijenjen je bio doktorima iz Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Plava, Andrijevice, Mojkovca i Pljevalja.