07. jul – OSTVARIVANJE PRAVA NA VANTJELESNU OPLODNJU

0
368

Osigurana lica Fonda ostvaruju pravo na oplodnju postupcima asistirane reproduktivne tehnologije (ART) u skladu sa zakonom, na osnovu uputa izabranog ginekologa.
Predlog za ovu zdravstvenu uslugu, na osnovu medicinske dokumentacije daje Konzilijum za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore. Izvještaj Konzilijuma treba da bude obrazložen, baziran na prethodnom liječenju i ispitivanju osiguranog lica odnosno partnera, sa predlogom da je indikovan postupak vantjelesne oplodnje.
Osigurana lica se upućuju u zdravstvene ustanove sa kojima Fond ima zaključen ugovor za pružanje vantjelesne oplodnje i to su: Opšta bolnica Cetinje, Bolnica Codra, PZU Life, PZU Ars Medica – Podgorica i PZU Humana reprodukcija – Budva.
Obzirom da je ostvarivanje prava na postupak vantjelesne oplodnje obezbijeđeno u naprijed navedenim zdravstvenim ustanovama, to osigurana lica koja ostvare postupak vantjelesne oplodnje u drugim zdravstvenim ustanovama i mimo naprijed navedenog načina, nemaju pravo na refundaciju troškova obavljene vantjelesne oplodnje.