07. jul – Održana konferencija Saveza slijepih Crne Gore

0
307

Osobe sa oštećenim vidom treba da koriste bijeli štap, jer im omogućava da se kreću samostalno, jačaju samopouzdanje i imaju kvalitetniji i aktivniji život, ocijenjeno je na konferenciji Saveza slijepih Crne Gore koja je održana entru pod temom Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav.
Defektolog Zorica Tončić, je kazala da je program orijentacije namijenjen osobama bez ostataka vida i teško slabovidim,
-Sa ovim obukama bi trebalo krenuti već u predškolskom periodu. Smatram da je bijeli štap osnov za orijentaciju i mobilnost kako bi svako dijete, koje je bez ostataka vida ili je teško slabovido, moglo da se adekvatno kreće u prostoru. Tako se razvija pozitivna slika o sebi, poboljšavaju tjelesne sposobnosti, unapređuju socijalni kontakti i lakše otvara mogućnost zapošljavanja – objasnila je Tončić.
Sekretar organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Mirsad Dlakić kazao je da je i u Bijelom Polju realizovana jednodnevna simulacija kretanja, ali da odziv nije bio zadovoljavajući. Osnovni problem sa kojim se suočavaju osobe sa oštećenim vidom je samoizolacija i nerazumijevanje okoline.
Izvršni direktor SSCG Goran Macanović, istakao je da osobe sa oštećenim vidom imaju ista interesovanja kao i svi drugi.
-Osobe sa oštećenim vidom mogu da budu jednako uspješne u nekim oblastima, možda i uspješnije nego oni koji nemaju takvo oštećenje. Radi se o ljudima koji su postigli visok nivo društvene uključenosti i koji su uvaženi kao profesionalci – naglasio je Macanović.
Savjetnica za međunarodnu saradnju u SSCG Katarina Bigović, istakla je da je u Zborniku Koraka samostalnosti predstavljeno 19 radova i da je nastao kao potreba da se pokaže da osobe oštećenog vida rade svakodnevne poslove dobro, da se samostalno kreću, kuvaju, bave sportom i sl..
Autorka i izvršiteljka obuke za rad na računarima sa govornim softverom Dunja Samardžić, objasnila je da osobe sa oštećenjem vida mogu koristiti računar, zahvaljujućij softveru, tj. govornom programu koji sve što je vizuelno na ekranu pretvara u zvuk. Obuka za rad na računarima sa govornim softverom trajala je šest mjeseci, a bilo je desetak polaznika iz svih radova Crne Gore.
Konferencija – Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav- je organizovana u sedmici u kojoj SSCG proslavlja Jubilej, 70 godina postojanja.