07- oktobar – OBILJEŽEN MJESEC BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE

0
300

Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore, organizovanjem dva stručna skupa za ljekare sa svih nivoa zdravstvene zaštite, kroz Program kontinuirane medicinske edukacije, obilježili su Oktobar-mjesec borbe protiv karcinoma dojke.
Crna Gora se, prema posljednjim objavljenim izvještajima Svjetske zdravstvene oranizacije, nalazi među vodećim zemljama okruženja u borbi protiv malignih bolesti. Po izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije, u Crnoj Gori je za 11% smanjena smrtnost od malignih bolesti na godišnjem nivou, po čemu je jedna od vodećih zemalja Evrope. To je rezultat primjene najsavremenije onkološke terapije i savremenih terapijskih onkoloških postupaka.
Direktor Klinike za onkologiju i radioterapiju, na skupu, na kojem je učestvovalo preko 30 ljekara iz svih crnogorskih zdravstvenih ustanova, prof. dr Vladimir Todorović prezentovao je najnovije rezultate liječenja karcinoma dojke sa inovativnim terapijma. On je naveo da su posljednjih nekoliko godina postignuti značajni rezultati u liječenju ovog tipa karcinoma i da je produženo preživljavanje čak i do 15 mjeseci kod pacijenata koji su tretirani ovom terapijom.
Stručnjaci sa Klinike za onkologiju govorili su o epidemiologiji karcinoma dojke i mogućnostima ranog otkrivanja bolesti i apostrofirali značaj primarne i sekundarne prevencije. Naveli su da se u Crnoj Gori otkrije više od 2.000 novooboljelih pacijenata od kancera godišnje, a da je karcinom dojke, po registru Klinike za onkologiju, najčešće maligno oboljenje kod žena, budući da se na godišnjem nivou registruje oko 300 bolesnica. Na skupu je bilo riječi o patološkim procedurama kojima se utvrđuju karakteristike i dijagnostikuje karcinom dojke, i o hirurškim modalitetima liječenja ove bolesti. Ljekari sa Odjeljenja radioterapije Klinike za onkologiju, opisali su tehniku zračenja dojke sa savremenim pristupom koji se sprovodi na novom aparatu Oncor, a bilo je riči i o mogućnostima brahiterapije karcinoma dojke.
Predavači su naglasili da je najvažnija prevencija bolesti, koja podrazumijeva u kontinuitetu brigu o zdravlju, kroz primjenu zdravih stilova života, obavljanje redovnih samopregleda dojki i adekvatnih kontrolnih dijagnostičkih, i pregleda ljekara koji su posebno edukovani za prepoznavanje karcinoma dojke.