08. maj – Nacrt zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – BiH

0
242

U velikoj sali Parlamenta Federacije u Sarajevu održana je završna sesija javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Predlog Zakona koji je od strane Vlade Federacije BiH upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje, i to po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen od oba doma Parlamenta Federacije BiH, ali u formi nacrta. Prethodno usvojeni amandmani na Predlog Zakona od strane Vlade Federacije BiH, na sjednici od 20.04.2016. godine, postali su sastavni dio Zakona, te je Zakon vraćen u redovitu proceduru. Federalno ministarstvo zdravlja je pokrenulo aktivnosti na organizovanju javne rasprave sa svim zainteresiranim relevantnim subjektima, i prikupilo komentare, predloge, mišljenja i sugestije koji će biti uzeti u obzir prilikom izrade predloga zakona, a čime su se stekli uslovi za organizovanje centralne javne rasprave. S tim u vezi, održana je završna sesija javne rasprave na koju su pozvani predstavnici klubova političkih stranaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Odbor za zdravstvo Zastupničkog doma Parlamenta BiH, predstavnici klubova Doma Naroda Parlamenta FBiH, predstavnici zdravstvenih ustanova (kliničkih centara i bolnica), vjerskih zajednica, imenovanim bolničkim koordinatorima, predstavnicima kantonalnih ministarstva zdravstva, kao i udruženjima oboljelih.

Sve diskusije, kao i svi materijali koji su pristigli u toku javne rasprave će biti uzeti u razmatranje prilikom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.