08. mart – Mentalno zdravlje – zajednički izbor – Hrvatska

0
230

U Ministarstvu zdravstva, pod sloganom Mentalno zdravlje – zajednički izbor, svečano je obilježen uspješan završetak gotovo 300.000 eura (2,2 milijuna kuna) vrijednog projekta Osiguravanje optimalne zdravstvene zaštite za osobe sa problemima mentalnog zdravlja – Komponenta tehničke pomoći, finansiranog u sklopu Prelaznog instrumenta Evropske unije za Republiku Hrvatsku. Projekt su realizovali Ericsson Nikola Tesla d.d. i MCS Grupa d.o.o. za potrebe Ministarstva zdravstva kao Korisnika i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao Krajnjeg korisnika. Cilj upravo završenog jednogodišnjeg projekta je zaštita i poboljšanje mentalnog zdravlja, uključujući pristupačniji i djelotvorniji postupak liječenja, rehabilitaciju osoba s problemima mentalnog zdravlja i ojačavanje kapaciteta u zajednici i poboljšanje javne spoznaje o pitanjima mentalnog zdravlja. Projektom je uspostavljen pilot sistem praćenja, razmjene i distribucije informacija o mentalnim poremećajima koji će se sprovoditi u pilot okolini zapadnog dijela Zagreba, a uključuje Kliniku za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijsku bolnicu Sv. Ivan, Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, Dom zdravlja Zagreb Zapad, ljekare porodične medicine, Patronažnu službu na Prilazu baruna Filipovića, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u Baštijanovoj i Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar.