08. novembar – Zavod za transfuziju krvi: Pacijenti se više neće upućivati u Zagreb

0
16

U Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore danas su po prvi put pacijentima izdati rezultati analiza anti-HLA antitijela, što znači da je u potpunosti zaokružen proces imunogenetske dijagnostike u oblasti transplantacije tkiva i solidnih organa, saopšteno je iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore.

– Ovo sve znači da će se kompletne pretrage o podudarnosti između primaoca i donora organa od sada raditi u Podgorici, u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, odnosno pacijenti neće biti upućivani u KBC Zagreb kao do sada – istakli su iz Zavoda.

Kako navode u saopštenju, prvi rezultati analize anti-HLA antitijela urađeni su pacijentu iz KCCG-a kod kojeg je postojala sumnja na akutno odbacivnje bubrega, pacijentu kome je planirana transplantacija bubrega kao i potencijalnom donora organa.

– S obzirom da je izvođenje imunogenetskih analiza u transplantacionoj medicini vrlo kompleksno ali i skupo, koriščenjem savremene opreme koju posjedujemo , dobro obučeni medicinski profesionalci zaposleni u našoj ustanovi su uz superviziju kolega sa odjeljenja za tipizaciju tkiva Instituta za transfuziju krvi Srbije uspjeli da uvedu i ovu veoma važnu dijagnostičku metodu koja nam je nedostajala – kazali su iz Zavoda.

Imajući u vidu da Crna Gora teži da postane punopravna članica prestižne evropske organizacije za razmjenu organa “Eurotransplant”, kako su kazali, jedan od preduslova je da naša laboratorija dobije akreditaciju evropske fedarecije za imunogenetiku (EFI) što predstavlja osnovni cilj u daljem radu.

– S tim ciljem, Ministarstvo zdravlja tokom prošle nedjelje uputilo dopis svim relevantnim zdravstvenim ustanovama sa protokolima za HLA dijagnostiku primaoca i davaoca bubrega. HLA protokoli su izrađeni u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore i u potpunosti su usklađeni sa EFI standardima – navode oni.

Prema izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020. godinu, u poglavlju 28 ocijenjeni smo pozitivnom ocjenom u pogledu obezbjeđivanja dovoljnih količina sigurne krvi za sve naše građane, tako da Zavod za transfuziju krvi namjerava da se u velikoj mjeri posveti razvoju transplantacione medicine u našoj zemlji.

– Već početkom naredne godine planiramo formiranje Nacionalnog registra potencijalnih davaoca matičnih ćelija i to sve sa ciljem priključivanja svjetskom registru, čime bi našim pacijentima bio omogućen mnogo lakši pronalazak podudarnog donora. Nakon toga, sledeći zadatak je osnivanje banke matičnih ćelija, pri čemu bi prikupljanje vršilo obučeno osoblje (čija je edukacija u toku) i to uz pomoć savremenog aparata koji se već nalazi u vlasništvu Zavoda. Na ovaj način, Zavod za transfuziju krvi bi stvorio veoma čvrstu osnovu za uvođenje transplantacije matičnih ćelija u Crnoj Gori kao metode liječenja mnogih bolesti danas – zaključili su u saopštenju. Portal Analitika