09. jun – Klinički centar će se uskoro rasteretiti

0
232

Građani će se ubuduće moći liječiti isključivo u opštini prebivališta, sem u slučajevima kada određenu uslugu ne mogu dobiti u svom gradu. Cilj je – povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga, smanje troškova, kao i rasterećenje Kliničkog centra.
Duge liste čekanja, preopterećenost Kliničkog centra i godišnji trošak od blizu pet miliona eura za putne troškove građana zbog liječenja u drugim gradovima, neki su od razloga zbog kojeg je Ministarstvo zdravlja pripremilo novi sistem liječenja.
-Cilj nam je da pacijent u sredini u kojoj živi dobije zdravstvenu uslugu na najboljem mogućem nivou. Ukoliko pacijent u sredini u kojoj živi nije u stanju da dobije zdravstvenu uslugu na odgovarajućem nivou, on se upućuje u ustanovu tercijarnog nivoa.
Omogućićemo svim ljekarima da održavaju svoj trening. Trudićemo se da stvorimo listu najtraženijih ljekara kojima ćemo, pod određenim uslovima, u dodatnom radu omogućiti da pružaju servise pacijentima koji traže da budu isključivo opskrbljeni sa njihove strane Mi ćemo za svakih desetak dana praviti analize funkcionisanja sistema i truditi se da kroz iznalaženje novih rješenja pomjeramo granice – objasnila je dr Vesna Miranović iz Ministarstva zdravlja.
Ministarstvo je obavezalo i Fond zdravstva da reguliše kako će se bez odlaska u mjesto prebivališta, liječiti oni koji žive u drugom gradu. Novina je i da pacijenti više neće dolaziti u Klinički centar da zakažu preglede, već će to elektronski moći da urade kod izabranog doktora.