26. jun – Održana međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima

0
357

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je od 26. do 30. juna u Hotelu Splendid u Bečićima IX ECPD Međunarodnu ljetnju školu o kardiovaskularnim bolestima, sa glavnom temom -Prevencija, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti-.
Na otvaranju Međunarodne škole govorio je ministar zdravlja dr sci Kenan Hrapović, utemeljivač škole prof. dr Đorđe Jakovljević, direktor ovogodišnjeg programa i direktor Health Consumer Powerhouse, Švedska prof. dr Arne Björnberg.
ECPD i njen Centar u Podgorici − Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, organizuje ovu školu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetom u Kragujevcu, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svjetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR) na osnovu ugovora ECPD, međunarodne obrazovne i naučno-istraživačke institucije iz akademskog sistema UN i međunarodne institucije i regionalnih ministarstava.
Tokom jednonedeljnog programa IX ECPD međunarodne ljetnje škole razmatralo se o najnovijim istraživanjima, tehnološkim dostignućima, o studijama slučaja, kao i smjernicama i savremenim mogućnostima prevencije kao i ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti.