09. jun – NOVI NAČIN OCJENJIVANJA ZDRAVSTVENIH PROGRAMA ZEMALJA

0
403

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Svetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija i partneri okupili su se na samitu na visokom nivou, da bi razgovarali o načinima mjerenja i proračuna rezultata u zdravstvu, kao i o načinima unapređenja zajedničke agende za ocjenjivanje rezultata postignutih u zdravstvu.

„Tačni i pravovremeni zdravstveni podaci su osnov za unapređenje javnog zdravlja. Bez pouzdanih informacija o postavitljenim prioritetima i postignutim rezultata, zemlje i njihovi razvojni partneri rade u mraku“, rekla je generalna direktorica SZO-a dr Margaret Čen.

„Ulaganje u mjerenje rezultata zdravstva je ulaganje u zdravlje, i zemlje koje grade i jačaju lokalne kapacitete su u boljoj poziciji da postignu veći dugoročni uspjeh i bolje zdravstvene rezultate,“ rekla je dr Čen.

Globalni zdravstveni lideri vlada, akademskih zajednica, istraživačkih institucija i civilnog društva će podržati Mape za mjerenje i proračun stanja zdravstva i 5-Point poziv na akciju, koji predstavlju zajednički strateški pristup i prioritetne akcije i ciljeve koje zemlje mogu koristiti da bi sprovele efikasne planove zdravstvenog nadzora u cilju jačanja informacionih sistema zdravstva.