09. mart – Uticaj biološke terapije na produktivnost i kvalitet života oboljelih od reumatoidnog artritisa

0
242

Prvi put u Crnoj Gori sproveden je projekat: Utvrđivanje razlika između uticaja biološke i konvencionalne terapije na produktivnost i kvalitet života oboljelih od reumatoidnog artritisa. Projekat su realizovali Udruženje reumatologa Crne Gore i Udruženje pacijenata za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti u saradnji sa konsultantskom firmom Peterhof iz Beograda, podržan od strane farmaceutske kompanije Hoffmann – La Roche.

Direktor Klničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković je u uvodnom izlaganju nagalao značaj projekta za unapređenje zdravstvenog sistema Crne Gore. On se takođe zahvalio na saradnji prof. dr Draganu Lončaru sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

On je kazao da ukoliko sagledamo na ovaj način pristup prema bilo kojoj temi danas u medicini, dolazimo do egzaktnih i pravih podataka šta je to što je najbolje u liječenu pacijenata, ne samo sa stručnog i ekonosmkog aspekta, već udruženo uključujući i iskustva pacijenata.

Broj oboljelih od reumatoidnog artritisa u Crnoj Gori, kojima je bolest dijagnostikovana i kojima je propisana terapija, je tri hiljade a sedam je bioloških ljekova koji se koriste u tretmanu reumatoidnog artritisa na pozitivnoj listi.

Rezultati projekta nedvosmisleno ukazuju da je u prosjeku bolje zdravstveno, emocionalno stanje i kvalitet života kod pacijenata koji primaju biološku terapiju.

Navedeno je i da je biološka terapija značajno uticala na usporavanje razvoja bolesti, a često i na postizanje remisije.