10. novembar – Uredbom precizirane cijene ljekova

0
287

Vlada je donijela izmjene i dopune Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova.
Uredbom se precizira cijena ljekova koji se već nalaze na Listi, kao i ljekova koji se prvi put stavlja na Listu“, saopšteno je nakon sjednice Vlade kojom je predsjedavao premijer Duško Marković.
Kako se navodi u saopštenju, izmjenama Uredbe se obezbjeđuje bolja dostupnost kvalitetnih i bezbjednih ljekova i mogućnost osiguranika da bira lijek koji se nalazi na osnovnoj listi ljekova ili lijek koji je terapijska paralela i nalazi se na doplatnoj listi ljekova, uz smanjenje učešća osiguranika u troškovima liječenja.
– U skladu sa tim, propisuje sa da cijena lijeka koji se nalazi na doplatnoj listi ljekova ne može da bude veća od 5 odsto do 48 odsto u odnosu na cijenu lijeka istog internacionalnog nezaštićenog naziva (INN-a) koji se nalazi na Osnovnoj listi ljekova – kaže se u saopštenju.
Dodaje se da Ministarstvo zdravlja, u cilju potpune transparentnosti i obaviještenosti osiguranika, ažurira spisak ljekova skinutih sa Liste ljekova i njihov spisak objavljuje na svojoj internet stranici svakih šest mjeseci.