11 – 12. maj – Održan seminar ICT u zdravstvu

0
345

Generalna direktorica Direktorata za upravljanje zdravstvom u Ministarstvu zdravlja, Mitra Đurišić otvorila je edukativni seminar na temu: „ICT u zdravstvu – podrška implementaciji zakonske regulative, monitoring i evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite”, koji se održao u hotelu Premier Best Western u Podgorici. Edukativni skup organizovao se u okviru IPA projekta – Jadranski model održive mobilnosti u sektoru zdravstva i njege, Adri Health Mob koji finansira Evropska komisija i okupio je oko 70 učesnika iz svih crnogorskih zdravstvenih ustanova, a kroz video prezentacije predstavili su se i stručnjaci iz ove oblasti iz regiona.

Otvarajući skup u ime Ministarstva zdravlja Mitra Đurišić istakla je da je politika Ministarstva zdravlja da se zdravstveni sistem uredi i organizuje tako da pacijent dobije kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu uslugu i da je u tom smislu, Vlada Crne Gore usvojila i pripremila niz strateških dokumenata i zakona i donijela nove projekcije, kroz dokument „Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“. U sprovođenju reformskih procesa od neprocjenjive važnosti je da zdravstveni radnici svojim iskustvom doprinesu sagledavanju svih aspekata u mogućnosti primjene kriterijuma i pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite i budu konstruktivni i racionalni predlagači njihovih eventualnih izmjena i u krajnjem bitna karika u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite. Tokom dvodnevne međunarodne konferencije u izuzetno konstruktivnoj i sveobuhvatnoj razmjeni mišljenja i iskustava, obuhvaćeni su svi segmenti kompleksnog zdravstvenog sistema sa posebnim naglaskom na kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, kao jednom od prioriteta Ministarstva zdravlja.

Skup je imao konsultativno-edukativni karakter sa ciljem adekvatne primjene novog seta izuzetno važnih strateških dokumenata, koje je krajem prošle godine donijelo Ministarstvo zdravlja.