11. februar – Crna Gora pomaže BiH u izradi EU digitalne kovid potvrde

0
82

Direktorat za digitalno zdravlje Ministarstva zdravlja Crne Gore, pružiće tehničku, pravnu i drugu vrstu logističke podrške kolegama iz Bosne i Hercegovine (BiH) u postupku izrade i pridruživanja BiH EU digitalnoj kovid potvrdi, koju su ocijenili kao odlično rješenje i uzor po kojem bi oni gradili svoju digitalnu infrastrukturu, navodi se u saopštenju.

– Na incijalnom sastanku koji je održan sa kolegama iz BiH, uputili smo ih u organizaciju sistema izdavanja EU kovid potvrda u Crnoj Gori, sa naglaskom na tehnička rješenja, odnosno na način integracije Document Signer certifikata (DSC) u samom sistemu za potpisivanja. Detaljno smo ih upoznali sa organizacijom nacionalnih pristupnih tačaka i ustaljenom praksom različitih DSC-a za potvrde za testiranje, prebolijvanje virusa, kao i vakcinacije. U narednom periodu intenziviraće se saradanja i pomoć Ministarstva zdralja Crne Gore sa relevantim intstitucijama BIH, kako bi oni u što skorijem roku postali dio EU covid sertifikata. Takođe, iskazali smo spremnost da im Crna Gora pomogne u komunikaciji sa instucijama EU u ovom važnom projektu sa BiH – kazao je Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktoraza za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja.

On je najavio da je na molbu nadležnih ustanova iz BiH, dogovoreno je da njihov IT tim posjeti Direktorat za digitalno zdravlje, koji je bio nosilac razvoja EU digitalne kovid potvrde u Crnoj Gori. Portal Analitika