09. februar – Jačanje kapaciteta za pružanje odgovora Covid-19

0
76

Predsjednica Privrede komore Crne Gore, Nina Drakić i predsjednica Američke privredne komore Svetlana Vuksanović dale su punu podršku i najavile aktivno učešće ovih organizacija u projektu jačanja kapaciteta za pružanje odgovora na COVID 19, kog vodi Mininistarstvo zdravlja, zajedno sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, a finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Drakić i Vuksanović su to saopštile na sastanku u resornom ministarstvu sa ministarkom zdravlja, dr Jelenom Borovinić Bojović, koja im je zahvalila i na dosadašnjoj podršci.