11. februar – SAVJETNICI ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

0
345

Beograd – U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata u Srbiji, jedinice lokalne samouprave – opštine i gradovi, dobile su novu nadležnost – da organizuju i obezbijede zaštitu prava pacijenata u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu određivanjem diplomiranog pravnika, koji će obavljati poslove savjet-nika za zaštitu prava pacijenata, kao i obrazovanjem savjeta za zdravlje.