11. jul – UGROŽENI OD HIV-a NE DOBIJAJU POTREBNE ZDRAVSTVENE USLUGE

0
317

Propust da se obezbjede adekvatne usluge za grupe koje su najviše pod rizikom od obolijevanja od HIV-a, homoseksualce, zatvorenike, narkomanske zavisnike, seksualne radnice i transrodne osobe, može dovesti do napredovanja bolesti i širenja infekcije, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija.

Ove društvene grupe su u pod najvećem rizikom od HIV infekcije, a u velikom broju zemljama nemaju pristup preventivnoj edukaciji, testiranju i liječenju. U većini zemalja pomenute društvene grupe su izostavljene iz nacionalnih planova prevencije HIV-a, a diskriminacija je glavna prepreka pružanju adekvarnih informacija i liječenju.

Da bi se ovaj problem riješio Svjetska zdravstvena organizacija je objavila „Konsolidovane smijernice o prevenciji, dijagnozi, lečenji i njezi HIV-a za ključne društvene grupe“ kao uvod za Međunarodnu konferenciju o AIDS-u  koja će se održati 20. jula  u Melburnu, Australija.

Smjernice daju korake koje zemlje moraju preduzeti da bi se broj novih zaraženih HIV infekcijom smanjio, a pristup testiranju, liječenju i njezi učinio dostupnijim „ključnim društvenim grupama“. Pomenute smjernice obuhvataju širok spektar kliničkih preporuka, ali da bi one bile efikasne SZO predlaže zemljama da uklone pravne i društvene barijere.

Po prvi put Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje muškarcima koji imaju seks sa muškarcima da, uz upotrebu kondoma, razmisle o uzimanju antiretroviralnih ljekove kao dodatnog metoda prevencije HIV infekcije. Stopa HIV infekcije među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i dalje je visoka, pa su stoga nove opcije za sprečavanje širenja infekcije hitno potrebne.