11. novembar – Broj oboljelih od tumora prostate veći za 10%

0
271

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, prošle godine je za oko deset odsto uvećan broj oboljelih od kancera prostate i evidentirano je 248 novih pacijenata. Iz Instituta za javno zdravlje je saopšteno da je od 2013. do 2015. godine od zloćudnog tumora prostate preminula 161 osoba, dok je u prethodne tri godine liječeno 448 pacijenata. – Procjena broja novoevidentiranih pacijenata prema podacima iz informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite pokazuje da je u 2015. godini oboljelo 228, u 2016. 222, dok je prošle godine evidentirano 248 slučajeva sa tumorom prostate. Prema dostupnim podacima informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite, broj novooboljelih pacijenata koji su registrovani kod ljekara u domovima zdravlja sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate (C61) se nije bitnije mijenjao tokom posljednje tri godine – navode iz IJZ.

Na osnovu podataka o bolničkim liječenjima, sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate u tabeli hospitalizovani su i više puta tokom godine zbog istog oboljenja.
– Broj bolničkih otpusta zbog dijagnoza zloćudnog tumora prostate pokazuje da je u 2015. godini liječena 101 osoba, u 2016. 151, a tokom prošle godine 196 oboljelih. Podaci o umrlima sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate dati su na osnovu preliminarnih, odnosno nezvaničnih podataka na osnovu dostavljenih potvrda o smrti 2013, 2015. godine. Preliminarni podaci pokazuju da je u 2013. godini od karcinoma prostate umrlo 55, 2014. 59, a 2015. godine njih 47 – navode iz Instituta za javno zdravlje.