12. avgust – Preporuke za sprečavanje bolničkih infekcija

0
290

Pravilnik o sprovođenju mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija počeće uskoro da se primjenjuje, najavio je direktor Direktorata za javno zdravlje, dr Miro Knežević. On je kazao da se Pravilnik, u čijoj su izradi učestavovali najeminentniji stručnjaci, trenutno usaglašava sa zakonodavstvom i da očekuje njegovu punu primjenu u najskorijem roku.
– Pravilnik će pomoći i olakšati rad kolegama u komleksnim situacijama i izazovima sa kojima se susrijeću i najsavremenije medicinske ustanove u svijetu – ocijenio je dr Knežević.
On je saopštio da će do kraja godine biti završen i Nacionalni program za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a svaka zdravstvena ustanova izradiće plan na osnovu potreba svojih ustanova. Dr Knežević je naglasio da je zdravstvena njega značajan dio zdravstvene zaštite i da su zbog toga ispravni postupci u prevenciji i pomoći pri liječenju bolničke infekcije veoma važni.
Bolničkih infekcija u razvijenim zemljama, prema njegovim riječima, ima od pet do deset odsto, dok se u zemljama u razvoju taj procenat kreće u rasponu od 25 do 40 odsto. Epidemiološki nadzor, koji se definiše kao organizovano prikupljanje, obrada i tumačenje podataka o učestalosti bolničkih infekcija, kako je rekao dr Knežević, smatra se osnovnom karikom u njihovom sprečavanju i suzbijanju.
On je kazao da je radi smanjenja bolničkih infekcija neophodan i kontinuirani timski rad sa ciljem sprovođenja stalnog nadzora nad osobljem, bolesnicima, bolničkom sredinom, sterilnošću instrumenata, rastvora za medicinsku upotrebu, uz permanetnu kontrolu sprovodjenja svih poznatih mjera sprečavanja prenošenja potencijalnih uzročnika infekcija.
– Zbog toga je usvajanje i poštovanje vodiča za prevenciju i kontrolu intrahospitalnih infekcija od presudnog značaja – naglasio je Knežević.
Ministarstvo zdravlja je, u cilju sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, organizovalo praktične edukacije medicinskog kadra svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i kroz proces praćenja rada dalo preporuke za postupanje. Prethodno su sa istim ciljem organizovani teorijski i edukativni seminari za zaposlene u zdravstvu.