30. avgust – Za zdravstvo potrebno 30 miliona više

0
302

Za zdravstvo će u narednoj godini, ukoliko nadležni prihvate odluku Fonda za zdravstveno osiguranje, biti izdvojeno gotovo 238 miliona eura, što je za tridesetak više u odnosu na 2018. godinu.

Upravni odbor FZO usvojio je nacrt budžeta te institucije, prema kojem bi trebalo da budu uvećana sredstva za ljekove, stomatologiju, materijalne troškove bolnica, te za preventivne preglede za suzbijanje raka debelog crijeva, grlića materice i dojke.

Projektovani budžet, na koji saglasnost treba da da Ministarstvo finansija, veći je za oko 32,7 miliona eura u odnosu na planirani, odnosno početni budžet za 2018. U odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu veći je za oko 7,58 miliona.
Direktor FZO Sead Čirgić, rekao je da je osnova za pripremu Nacrta budžeta bio limit potrošnje, utvrđen Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2018-2021, i iznosi 237,99 miliona.
On je ocijenio da su sredstva za zdravstvo prethodnih godina bila značajno niža od troškova i potreba, što je rezultiralo nagomilavanjem dugova. Ovakav budžet garantuje održivost i funkcionalnost zdravstvenog sistema.
Čirgić je rekao da za zdravstvenu potrošnju izdvojeno 97,4 miliona eura, od kojih 72,5 za ljekove i medicinska sredstva. To je za oko 4,6 odsto više u odnosu na rebalans budžeta, ali je na nivou potrošnje iz 2017. godine. Ta sredstva odnose se na nabavku ljekova koje građani podižu na recept u apotekama, ali i na terapiju, ukljujući i implante, reagense, hormone, vakcine, filmove, za pacijente u zdravstvenim ustanovama.
Čirgić je naglasio da je više novca planirano za stomatologiju za 850 hiljada eura. Razlog za to je što je pravo na besplatnu stomatološku zdravstvenu zaštitu prošireno na veći broj osoba studenti do 26 godina, osobe sa invaliditetom i određenim dijagnozama, pacijentkinje godinu nakon porođaja i dr.