12. novembar – MINISTAR ŠEGRT U RADNOJ POSJETI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BARU I ULCINJU

0
341

02Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, u sklopu redovnog obilaska zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, posjetio je u petak, 06.11.o.g. Dom zdravlja Ulcinj i zdravstvene stanice u Vladimiru i Štoju, kao i zdravstvenu ambulantu u Ostrosu, koja radi u sklopu Doma zdravlja Bar.

Tokom obilaska Doma zdravlja Ulcinj i razgovora sa menadžmentom, ministar Šegrt je ocijenio da su objekti u okviru ove zdravstvene ustanove prostorno, kadrovski i tehnološki osposobljeni za kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite građanima i brojnim turistima, koji ljetuju u ovoj primorskoj opštini.

Nakon obilaska zdravstvene ambulante u Vladimiru, ulcinjskom naselju u kojem živi oko šest hiljada stanovnika, konstatovano je da je zdravstvena zaštita, koju pružaju dva ljekara sa velikim iskustvom, na veoma visokom nivou, ali da je, s obzirom na broj stanovnika, neophodno poboljšati tehnološke kapacitete, naročito u oblasti laboratorijske dijagnostike. Takođe, iskazana je potreba za češćim ordiniranjem ljekara specijalista u ambulanti u Vladimiru, kako stanovnici ovog naselja ne bi morali, zbog tih zdravstvenih usluga da idu u Ulcinj ili Bar.

Ministar Šegrt, u prisustvu menadžmenta Doma zdravlja Bar, obišao je i zdravstvenu ambulantu u naselju Ostros, gdje se, kako je ocijenio, zdravstvene usluge građanima pružaju na visokom niovu, zahvaljujući, prije svega angažmanu dr Ganimete Hodža, koja svakodnevno ulaže velike napore da stigne do svakog pacijenta, što je prepoznato i u razgovoru sa tamošnjim stanovništvom.

Zajednički problem Doma zdravlja Bar i Doma zdravlja Ulcinj, zbog specifičnosti konfiguracije terena, budući da je Ostros od Bara udaljen 47 kilometara, a Vladimir od Ulcinja oko 20 kilometara, jeste nedovoljan broj ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Kada je neophodna intervencija hitne pomoći u pomenutim naseljima, grad ostaje bez ekipe i do dva sata. U razgovoru sa menadžmentima domova zdravlja Bar i Ulcinj, ministar Šegrt je sugerisao da, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, predlože adekvatno rješenje ovog problema, kako bi građani u svakom momentu i na svakom mjestu imali dostupnu, sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu u zaštitu.